Qəhrəmanlarımız

Bu vətən sizə minnətdar

İgid qəhrəmanlar

Şəhidlər ölməz

                                             Hardan sənin oldu bizim Qarabağ?
                                                         Adı sahibini demirmi aşkar?
                                             Yatır bu torpaqda əcdadım mənim,
                                                                                            Şərəfim
                                                                                          Şöhrətim
                                                                           Öz adım mənim…
                                                          İsa bulağının zümzüməsini,
                                                  Cabbarın, Seyyidin, Xanın səsini,
                                                          Dalğalı Qarabağ şikəstəsini
                                                 Babək türbəsini necə pay verim?
 
Torpaqdan pay olmaz demiş babalarımız əzəldən. Çünki hər qarış torpağıma analarımızın laylası, atalarımızın alın təri, nənələrimizin “biri vardı, biri yox”ları, uşaqlarımızın şıltaq gülüşləri qarışdı və hopduruldu. Üzeyirin simfoniyasını bəstələdi, Natavanın qəzəlinə misra oldu, Xanın səsinə qüvvət verdi bizim Qarabağ!
 
30 illik yıxılan ümidlərin, tapdanan qeyrətimin, itirilmiş xəyallarımın tumurcaqlarını açdırdı canını, qanını bu torpağa, gələcək nəsillərimizin rifahına adayan ölümsüzlər! “Necə pay verim?” –  deyərək, ayağa qalxaraq qəlbimizdə solub getmiş bu sualları bir şüara çevirdilər,  ideallarımızı diriltdilər, xəyallarımızı bütöv Azərbaycanın sərhədləri üzərində uçurtdular..
İllərdir qəlbində Vətən həsrəti, Qarabağ sevgisi ilə yaşadı Azərbaycan xalqı və onun mərd, cəsur övladları.
Böyük ümid və arzularla gözlədi işıqlı bir yaz səhərini köksündə vətən nisgili bir dəfə belə azalmayaraq…
 

Vətən bölünməz

“Torpaq əgər uğrunda ölən varsa Vətəndir!” dedi şairim mənim, mütəfəkkirim mənim, qəhrəmanım mənim.. 

İgid oğullarımız valideynlərinin doğulub böyüdüyü Qarabağın, öz ata-baba yurdlarının ancaq adını duydular təkcə, görmədən sevdilər, yaşamadan hiss etdilər ətrini, havasını torpağını. Və həmişə xəyallarında bir yurd qurdular, bir gün görmək ümidi ilə yaşadılar.
Həmin oğullar ki 44 günlük Vətən müharibəsində torpaqlarımızın azadlığı, dövlətimizin bütövlüyü,müstəqilliyi uğrunda düşmən qarşısında canlarını sipər etdilər. 
Haqq və ədalətin qoruyucuları, Şahidi oldular.
Niyə?-sualını vermədən,qorxmadan fəda etdilər canlarını. Bir ürək deyil, bütün Azərbaycan xalqının ürəyini daşıyaraq atıldılar düşmənin üzərinə. Möhkəm dayandılar, dözdülər, amma irəli addımlamaq üçün qan axdılmasının gərəkli olduğunu da bildilər. Çünki azadlıq, Haqqın bərpa olunması, yeni nəfəs, yeni həyat üçün biriləri fəda etməli idi canlarını. Bu Şərəf və Qürura anadan igid doğulan Vətən övladları nail oldular. Şəhidlik adlanan uca məqama yetişdilər. 
Atalarımız: Bu dünyada şirin şey bir Anadır, bir Vətən! -deyiblər. Düşünək ki, Vətən sevdası bir də Haqq eşqi ilə birləşərsə, o zaman onlar üçün qəlbimizdə ucaltdığımız Qəhrəmanlıq abidəsi sonsuz ölməzlik və əbədiyyət qazanır.
Qəlbimizdə hürriyyət, şücaət, rəşadətin rəmzinə çevrilir. İdrak səviyyəmizə sığmayacaq qədər uzun, şərəfli, rəşadətli, möhtəşəm bir dastan yazıb, bizlərə xatirə qoyaraq köçdülər bu dünyadan. Torpaqlarımızın qorunması yolunda canlarından keçən şəhidlərimizin hünəri gənclərimizə örnəkdir.
 

Şəhidlərimiz

"Allah yolunda hicrət edənlərə, sonra öldürülənlərə, yaxud ölənlərə Allah, həqiqətən gözəl ruzi verəcəkdir.Şübhəsiz ki, Allah ruzi verənlərin ən yaxşısıdır." (Həcc, 58)

"Allaha, peyğəmbərinə iman gətirənlər - məhz onlar öz Rəbbi dərgahında olan siddiqlər və şəhidlərdir. Onların öz mükafatları və öz nurları vardır. Kafir olub ayələrimizi yalan sayanlara gəldikdə isə, onlar cəhənnəmliklərdir." (Hədid, 19)

"Elə isə, qoy dünyanı verib əvəzində axirəti satın alanlar Allah yolunda vuruşsunlar. Hər kim Allah yolunda vuruşaraq ölərsə və ya qalib gələrsə, ona böyük mükafat verəcəyik." (Nisə, 74)

"Əgər Allah yolunda öldürülər və ya ölərsinizsə, Allahın sizi bağışlaması və rəhm etməsi şübhəsiz ki, onların topladıqları şeylərdən daha xeyirlidir." (Ali İmran, 157)

"Möminlər içərisində elələri vardır ki, Allaha etdikləri əhdə sadiq olarlar. Onlardan kimisi şəhid olmuş, kimisi də gözləyir. Onlar əsla dəyişməzlər." (Əhzab, 23)

"Allah yolunda öldürülənlərə ölü deməyin. Əksinə, onlar diridirlər, lakin siz bunu dərk etmirsiniz." (Bəqərə, 154)

"...Allah öz yolunda öldürülənlərin əməllərini əsla puç etməz."
(Məhəmməd, 4)

"Allaha və peyğəmbərə itaət edənlər, Allahın nemətlər verdiyi nəbilər, şəhidlər və salehlərlə bir yerdə olacaqlar. Onlar necə də gözəl yoldaşlardır." (Nisə, 69)

"Allah, şübhəsiz ki, Allah yolunda vuruşub öldürən və öldürülən möminlərin canlarını və mallarını Tövratda, İncildə və Quranda haqq olaraq vəd edilmiş Cənnət müqabilində satın almışdır. Allahdan daha çox əhdə vəfa edən kimdir? Etdiyiniz sövdəyə görə sevinin. Bu, böyük qurtuluşdur!" (Tövbə, 111)

"Allah yolunda hicrət edənlərə, sonra öldürülənlərə, yaxud ölənlərə Allah, həqiqətən gözəl ruzi verəcəkdir.Şübhəsiz ki, Allah ruzi verənlərin ən yaxşısıdır." (Həcc, 58)

"Allaha, peyğəmbərinə iman gətirənlər - məhz onlar öz Rəbbi dərgahında olan siddiqlər və şəhidlərdir. Onların öz mükafatları və öz nurları vardır. Kafir olub ayələrimizi yalan sayanlara gəldikdə isə, onlar cəhənnəmliklərdir." (Hədid, 19)

"Elə isə, qoy dünyanı verib əvəzində axirəti satın alanlar Allah yolunda vuruşsunlar. Hər kim Allah yolunda vuruşaraq ölərsə və ya qalib gələrsə, ona böyük mükafat verəcəyik." (Nisə, 74)

"Əgər Allah yolunda öldürülər və ya ölərsinizsə, Allahın sizi bağışlaması və rəhm etməsi şübhəsiz ki, onların topladıqları şeylərdən daha xeyirlidir." (Ali İmran, 157)

"Möminlər içərisində elələri vardır ki, Allaha etdikləri əhdə sadiq olarlar. Onlardan kimisi şəhid olmuş, kimisi də gözləyir. Onlar əsla dəyişməzlər." (Əhzab, 23)

"Allah yolunda öldürülənlərə ölü deməyin. Əksinə, onlar diridirlər, lakin siz bunu dərk etmirsiniz." (Bəqərə, 154)

"...Allah öz yolunda öldürülənlərin əməllərini əsla puç etməz."
(Məhəmməd, 4)

"Allaha və peyğəmbərə itaət edənlər, Allahın nemətlər verdiyi nəbilər, şəhidlər və salehlərlə bir yerdə olacaqlar. Onlar necə də gözəl yoldaşlardır." (Nisə, 69)

"Allah, şübhəsiz ki, Allah yolunda vuruşub öldürən və öldürülən möminlərin canlarını və mallarını Tövratda, İncildə və Quranda haqq olaraq vəd edilmiş Cənnət müqabilində satın almışdır. Allahdan daha çox əhdə vəfa edən kimdir? Etdiyiniz sövdəyə görə sevinin. Bu, böyük qurtuluşdur!" (Tövbə, 111)

"Allah yolunda hicrət edənlərə, sonra öldürülənlərə, yaxud ölənlərə Allah, həqiqətən gözəl ruzi verəcəkdir.Şübhəsiz ki, Allah ruzi verənlərin ən yaxşısıdır." (Həcc, 58)

"Allaha, peyğəmbərinə iman gətirənlər - məhz onlar öz Rəbbi dərgahında olan siddiqlər və şəhidlərdir. Onların öz mükafatları və öz nurları vardır. Kafir olub ayələrimizi yalan sayanlara gəldikdə isə, onlar cəhənnəmliklərdir." (Hədid, 19)

"Elə isə, qoy dünyanı verib əvəzində axirəti satın alanlar Allah yolunda vuruşsunlar. Hər kim Allah yolunda vuruşaraq ölərsə və ya qalib gələrsə, ona böyük mükafat verəcəyik." (Nisə, 74)

"Əgər Allah yolunda öldürülər və ya ölərsinizsə, Allahın sizi bağışlaması və rəhm etməsi şübhəsiz ki, onların topladıqları şeylərdən daha xeyirlidir." (Ali İmran, 157)

"Möminlər içərisində elələri vardır ki, Allaha etdikləri əhdə sadiq olarlar. Onlardan kimisi şəhid olmuş, kimisi də gözləyir. Onlar əsla dəyişməzlər." (Əhzab, 23)

"Allah yolunda öldürülənlərə ölü deməyin. Əksinə, onlar diridirlər, lakin siz bunu dərk etmirsiniz." (Bəqərə, 154)

"...Allah öz yolunda öldürülənlərin əməllərini əsla puç etməz."
(Məhəmməd, 4)

"Allaha və peyğəmbərə itaət edənlər, Allahın nemətlər verdiyi nəbilər, şəhidlər və salehlərlə bir yerdə olacaqlar. Onlar necə də gözəl yoldaşlardır." (Nisə, 69)

"Allah, şübhəsiz ki, Allah yolunda vuruşub öldürən və öldürülən möminlərin canlarını və mallarını Tövratda, İncildə və Quranda haqq olaraq vəd edilmiş Cənnət müqabilində satın almışdır. Allahdan daha çox əhdə vəfa edən kimdir? Etdiyiniz sövdəyə görə sevinin. Bu, böyük qurtuluşdur!" (Tövbə, 111)

"Allah yolunda hicrət edənlərə, sonra öldürülənlərə, yaxud ölənlərə Allah, həqiqətən gözəl ruzi verəcəkdir.Şübhəsiz ki, Allah ruzi verənlərin ən yaxşısıdır." (Həcc, 58)

"Əgər Allah yolunda öldürülər və ya ölərsinizsə, Allahın sizi bağışlaması və rəhm etməsi şübhəsiz ki, onların topladıqları şeylərdən daha xeyirlidir." (Ali İmran, 157)

"Allah yolunda öldürülənlərə ölü deməyin. Əksinə, onlar diridirlər, lakin siz bunu dərk etmirsiniz." (Bəqərə, 154)

"Əgər Allah yolunda öldürülər və ya ölərsinizsə, Allahın sizi bağışlaması və rəhm etməsi şübhəsiz ki, onların topladıqları şeylərdən daha xeyirlidir." (Ali İmran, 157)

Allah yolunda öldürülənləri heç də ölü zənn etmə! Əsl həqiqətdə onlar diridirlər. Onlara Rəbbi yanında ruzi əta olunur. - Âl-i İmrân - 169

Sosial mediada bizi izləyə bilərsiniz.