Yetimin Haqları

Yetimin Haqları

Yetimin Haqları

Azərbaycan Respublikasının qanunlarına görə valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların təsnifatı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında aşağıdakı şəkildə göstərilmişdir:

“Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar – hər iki valideyni:

məlum olmayan;

– valideynlik hüquqlarından məhrum edilən və ya valideynlik hüquqları məhdudlaşdırılan;

– xəbərsiz itkin düşmüş;

– fəaliyyət qabiliyyəti olmayan (fəaliyyət qabiliyyəti məhdudlaşdırılan) hesab edilən;

– ölmüş elan edilən;

– cəzaçəkmə müəssisələrində cəzasını çəkən;

uşaqlarının tərbiyə edilməsindən və ya onların hüquq və mənafelərinin müdafiəsindən imtina edən;

– uşaqlarını tərbiyə, müalicə, əhalinin sosial müdafiəsi və digər analoji müəssisələrdən götürməkdən imtina edən;

– qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada digər hallarda valideyn himayəsindən məhrum hesab edilən 18 yaşınadək şəxslərdir.

– Bir valideyni vəfat etmiş və o biri valideyni I və II qrup əlil olan 18 yaşınadək şəxslər də valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar hesab edilirlər.”

Yetim deyib keçməyin...

Bal arısı kimi onun qəlbinə enib şirəsini çəkin. Toplayın şirələri insanlığa faydalı olan bal hasil edin. O bal insanlara şəfadır.

Sosial mediada bizi izləyə bilərsiniz.