Nəşrlərimiz

Nəşrlərimiz

“Cığır” MDİD İB 5 illik fəaliyyəti dövründə müxtəlif layiələrin həyata keçirilməsindən ilhamlanaraq tarixdə kiçik izini qoymaq və gələcək nəsillərə mirasını ötürmək üçün bəzi nəşrlərin həyata keçirilməsini vacib sayır. 

"Quran işığında yetim"

“Yetim deyib keçməyin, axtardığınız çıraq o ola bilər. Dünyanı qaranlıqdan aydınlığa çıxaran kitab bir yetim qəlbinə endi. Nur özünə məkan olaraq yetim qəlbi seçdi. Atası olmayan, Ruhdan pay alan İsa da ölülərə ruh verdi.

…Quranın əmri qəlblərə şəfadır.

Yetim deyib keçməyin… Özünüzü şəfadan, səfadan, nurdan, salamdan məhrum etməyin.”

"Övladıma məktub"

“Dəryalar mürəkkəb olsa, ağaclar qələm gözəlliyi, sevgini, mərhəməti yazmaqla bitməz. Nöqtə başlanğıcdır. Su zərrəsi, su damcısı kimi… Nur zərrəsindən yarandı mərhəmət, ana şəfqəti. ‘Övladıma məktub’ sevgi, nəsihət, şəfqət, mərhəmət zərrəsidir. Övlad zəhmətdən rəhmətə dirilişdir. Qurumuş ağacın yarpağı ümidlərin işartısıdır. Ağaclar su zərrəsi ilə bar verər. Övladlar sevgi zərrəsi ilə ümid olar. Övlad mürəkkəbdir, Ana qələm.”

"Ramazan düşüncələri"

Ramazan…    Ramazan Quranımızın doğum ayıdır. Ramazan göylərin qapılarının daim açıq olduğu bir qapıdır. Ramazan sevərək yaradan Allahın sevdiyi qullarına ucu – bucağı olmayan
lütfüdür. Ramazan xəzinəsi, sevgisi, lütfü, mərhəməti geniş olan Allahın sevdiyi qulları ilə görüş
məqamıdır.  Ramazan vəhy ayıdır. Qəlbimizi vəhy üzərində kökləyək.

"Könüllülük könül işidir"

“Kimdir Allaha könül xoşluğu ilə borc verən ki, Allah onu qat-qat artırsın?!”

[Bəqərə surəsi, 245]
Kimdir Allaha könül xoşluğu ilə borc verən?! – ayəsinə cavab insanı başqa sualla qarşılaşdırır. İnsan niyə könüllü olmaq istəyir?
Könüllü olmaq insana nə qazandırır? Könüllü olmaq nədir? …

Könüllülük insanın və yaradılmış hər zərrənin içinə qoyulmuş bir ehtiyacdır. Ehtiyac yardım edilənin deyil, yardım edənindir.

 

"Təfəkkür cığırı"

“Dünyada Salam olsun və insanlar salamda olsun deyə, elçilər salamla gəldilər. Bütün elçilərə Salam olsun. Gözəllikdən danışan, gözəlliyə çağıran elçilər estafeti gözəllik carçılarına verdilər.

Hüseyn Cavid kimi yazarlarımız belə, Gözəlliyə tanrı dedilər. Çünki, Yaradan gözəldir və gözəl əxlaqı sevir.

Və bizlər də gözəl balalara gözəllikdən danışmaq və gözəlliyə, sülhə, salama, sevgiyə, ən gözəl əxlaqa dəvət etmək üçün fürsət verən Gözəl Allaha şükürlər edirik.”

Kimə xitab edirik?

Bu kitablar qəlb işıqlarını digərlərinin həyatına nur tutmaq istəyən, 7-dən 77-yə dünyanı sevgisi ilə xilas etmək arzusu ilə coşub daşan hər bir kəsə xitab edir!

"Kitab ətri" nədir?

"Bugünün həqiqi universitetləri kitabxanalardır..."  Davamlı olaraq hər il keçirilən bu layihəmizin əsas məqsədi əmanətlərimizə kitabları sevməklə qazana biləcəkləri nə qədər çox şey olduğunu xatırlatmaqdır.

Sosial mediada bizi izləyə bilərsiniz.