Şəhid Hüseyn Novruzzadə.

Şəhid Hüseyn Novruzzadə.

“Yaşayan Həyatlar” onları yaşadan məqsədlər, bu məqsədlərə çatmaq üçün qurulan xəyallar, bəzən dilə gətirə bilmədiyimiz arzularla öz axarında davam edir…

Şəhid Novruzzadə Hüseyni hələ də qəlblərdə yaşadan onun arzularının, bəlkə də yaxınlarının belə xəbərdar olmadığı qəhrəmanlıq üzərinə qurulan xəyallarıdır. O xəyallar ki, bizə şəhidliyi dadaraq, insanlara nümuna olacaq həyat yaşayan Novruzzadə Hüseyni tanıtdı.