“İnşirah” PM-nin təşkil etdiyi film saatında mindfulness çalışmaları işlənildi.

“İnşirah” PM-nin təşkil etdiyi film saatında mindfulness çalışmaları işlənildi.

“Hər nə olubsa başqa cür ola bilməzdi! Əvvəl və axırını, batin və zahirini bilən bilir ki, “olan gözəldir”…

Bilən də bilir ki, “Cığır”da film saatları uşaqların coşqu və sevinci ilə qarşılanır. “İnşirah” psixoloji mərkəzimizin könüllü heyəti və əmanətlərimizlə bərabər “Soul” cizgi filmini düşünən, sevən ruhumuzla izlədik, mayndfulnes (mindfulness) üzrə çalışmalar üzərində işlədik, filmi analizə cəhd etdik.

Sizə də izləməyi tövsiyə edirik.