“Dəvət-i Füzuli” gecəsindən görüntülər.

“Dəvət-i Füzuli” gecəsindən görüntülər.

Bu dəfəki “Dəvət-i Füzuli” gecəsində Qırxlar məclisindən, hünərdən və Füzulinin özünü həm Zahid, həm də Rind kimi qələmə verdiyi “Rindü-zahid” nəsrlə yazılmış əsərinən danışıldı.

Füzuli rindü şeydadır, həmişə xəlqə rüsvadır,
Sorun kim, bu nə sevdadır, bu sevdadan usanmazmı?
Məhəmməd Füzuli

Hər birinizi növbəti “Dəvət-i Füzuli” görüşümüzdə
görmək ümidi ilə…

.