Day: May 23, 2020

“Qurandan məktub var -29”

Peyğəmbərimiz (s.ə.s) Rəbbimiz tərəfindən aləmlərə rəhmət olaraq göndərildi. Nə üçün Allah peyğəmbərlərini mələklərdən deyil də, insanlar arasından seçdi.Çünki rəsul nümunə olmalı idi. Allahın sözlərini təkcə sözdə deyil, eyni zamanda əməllərində […]