“Zəhmətdən rəhmətə…”

“Zəhmətdən rəhmətə…”

“Zəhmət çəkən xanımlardan, işıqlı dünyası olan əmanətlərin gələcəyinə doğru” adlı təşəbbüskarların görüşü keçirildi.
Görüşdə xanımlara təşəkkürnamə verildi. Bu təşəkkür onların təşəbbüsünü ortaya qoyan bir sevgi naməsi idi. Qadının sevgi gücündən ərsəyə gələn illərin zəhməti öz rəhmətinə qovuşdu.

Tədbirdə xoş dəqiqələr yaşadıq ki, bu dəqiqələr sözlərə sığmaz, dəyəri ölçülməz idi. Qadın öz dəyəri ilə vəhdət olaraq əslində Hüseyn Cavidin şeir misrasının sübutuna çevrildi. “Sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək”