“Yeni dəyər zənciri” konsept mesajı ilə təşkil olunan Təchizat Zənciri Liderləri Zirvəsində sosial tərəfdaş olaraq iştirak etdik.

“Yeni dəyər zənciri” konsept mesajı ilə təşkil olunan Təchizat Zənciri Liderləri Zirvəsində sosial tərəfdaş olaraq iştirak etdik.

Özəl və dövlət sektorundan ümumilikdə 225 şirkət olmaqla 600 nəfərin iştirakı ilə “Yeni dəyər zənciri” konsept mesajı ilə təşkil olunan Təchizat Zənciri Liderləri Zirvəsində “Cığır” MDİD İB olaraq sosial tərəfdaş idik.

Dəvət üçün təşkilatçılara təşəkkür edirik.