“Yaxınlıq bayramı”

“Yaxınlıq bayramı”

Qurban paylaşmaqdır. Qurban Nura yaxınlaşmaqdır. Nur, sevgidir. Sevgi paylana bilən zərrəciklərdə gizlidir, utancaq baxışların ardındakı susqun təbəssümdədir. Sevin ki, dünya nura boyansın və payladığınız gözəlliklər qəlbinizə qayıtsın.