“Salam Yurdu” TTM-də “Mərifət” dərnəklərinə start verildi.

“Salam Yurdu” TTM-də “Mərifət” dərnəklərinə start verildi.

“Salam Yurdu” TTM-də VI-VIl sinif əmanətlərimizlə “Mərifət” dərnəyinə start verdik.

“Mərifət” dərnəyimiz şagirdlərin düzgün düşüncə tərzinin formalaşmasına və ən əsası sual verə bilmə, təfəkkür, analiz etmə kimi əhəmiyyətli bacarıqlarının inkişaf etməsinə əsaslı şəkildə töhfə verir.