“Qış” xeyriyyə satışında qəlblərimiz isindi.

“Qış” xeyriyyə satışında qəlblərimiz isindi.

“Cığır” əmanətlərini düşünüb “Qış” xeyriyyə satışımıza dəvəti qəbul edən, təşrif buyuran hər xeyirsevəri salamlayırıq.Etdiyiniz hər cəhd, hər yaxşılıq ən gözəl sevinclərə vəsilə olsun. Neçə könüllər sevinəcək, neçə evlər isinəcək. “Qış”da üşüyən qəlblərə isti olan hər kəsə təşəkkür edirik.Qədəmləriniz daim xeyir üzərində olsun!

Leave a Reply