Məktəbli əmanətlərimizlə muzeyləri ziyarət etdik

Məktəbli əmanətlərimizlə muzeyləri ziyarət etdik

Birlik olaraq əmanət balalarımızın dünyagörüşünün artması istiqamətində respublikamızın bir çox muzeylərinə ekskursiya təşkil edirik.
Məktəbli əmanətlərimizlə bu dəfə Azərbaycan Milli Ədəbiyyat muzeyi və Azərbaycan Milli İncəsənət muzeyini ziyarət etdik. Tarixi-mədəni eksponatlarımızla daha yaxından tanış olduq.

Muzey rəhbərliyinə təmənnasız ekskursiya üçün təşəkkür edirik.