“Mərifət dərnəyi” təfəkkürə aparır.

“Mərifət dərnəyi” təfəkkürə aparır.

Arif olmaq asan deyil. Bu yolun tufanı, qasırğası, zəlzələsi……. var…
🌪💨🌊

Kimisi bunlardan yıxılar, kimisi bərkiyərək çıxar. Və anlayar ki, *tək ağacı külək tez sındırar.* 💨🌳🍃🍂
Amma ağaclar bir olsa, heç bir tufan onları yenə bilməz. 🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

“Mərifət” dərnəyində kiçik tələbələrlə öyrəndiklərimizdən……

Leave a Reply