“Qurandan məktub var – 21”

“Qurandan məktub var – 21”

“Parıldayaraq yanan bir çıraq yaratdıq.” (Nəbə, 13)

“Gözəl bir gülüş qaranlıq evə girən günəş işığına bənzər.” (Lev Tolstoy)

Baxaq görək, Günəş nədir? O necə var olur? Faydası nədir? Günəşdə hansı ibrətlər var?

Günəş– Günəş sisteminin mərkəzində yerləşən və Yerə ən yaxın ulduzdur. O, Süd Yolundakı ulduzların 85%-dən daha parlaqdır və kütləsinin mütləq əksəriyyəti isti qazlardan ibarətdir. Ətrafına istilik və işıq şəklində radiasiya yayır. Günəşdən ayrılan enerjinin 2,2 milyardda biri Yerə çatır. Qalan enerji boşluqda yox olur.

Günəş şüaları atmosferdən keçərkən qırılır və Günəş Yerdən baxan müşahidəçi üçün sarı rəngdə görünür, buna səbəb “Reyli” səpilməsidir.

Dünyamızdakı bütün canlıların həyat mənbəyi bizə yalnız həyat vermir, sağlam həyatımız üçün saysız imkanlar yaradır. Dünyamız Günəşin işıqlandırıcı gücünü sıx hidrogen qazından alır. Kainatdakı bütün günəşlər kimi, mənim günəşim də enerjisini bitirəcək. Amma qorxma, çünki ən gec 5 milyard ildə baş verə biləcək bir vəziyyətdir.

Dünyamızı və yeganə günəşimizi qoruyaq.

Günəşin insanlar üçün faydası nədir?

Ruh halımız günəşdən asılıdır. Tədqiqatlar göstərir ki, günəşli ölkələrdə nikbinlik, ümidlilik, pozitivlik və həyat mübarizəsi, tutqun havalı ölkələrin insanlarının əhval-ruhiyyələrində isə bədbinlik yaranır. Günəş torpağa, ağaca şüalarını ötürəndə ora insanlar üçün daha pozitiv və gözəl yerə çevrilir.

Günəş beynimizin ehtiyac duyduğu xoşbəxtlik hormonu olan Serotonin istehsal edir. Serotonin diqqətimizi artırır, stressimizi azaldır. Həmçinin günəş şüası D vitamini mənbəyidir, o da sümük sağlamlığımıza vacibdir.

Günəşin təkamülü: Necə var oldu və necə yox ola bilər?

Nebulyar hipotezinə əsasən günəş və günəş sistemimizin bütün planetləri təqribən 4,5 milyard il əvvəl nəhəng bir molekulyar qaz və toz buludunun içə çökməsi nəticəsində meydana gəldi. Günəşin yanacağı hidrogen atomlarıdır və sonsuz deyil.

Günəşin yanacağı tükəndiyi zaman nə baş verəcək?

Nüvədəki hidrogen atomlarının tükənərək ora yığılan helium atomları xaotik hal alaraq çökməyə başlayacaqdır və Qırmızı Div adlanan formaya keçəcəkdir. Günəşin kütləsi yetərli olmadığı üçün qara dəliyə çevrilə bilməyəcək. Öz enerjisini bitənə qədər yandıracaq və ən sonda “ağ cırtdan” adlandırdığımız, radiusu günəşdən 100 dəfə kiçik, lakin çəkisi günəşin çəkisinə bərabər olan planetə dönəcəkdir.

Günəş salamdır, muhsindir.
Ona baxanda gözəllik görürsən və onun olduğu yerdə olanda xoşbəxt olursan.

Günəşlə danışmalı olsan görərsən ki, o sənə daim ümid verir. Hər qaranlıq gecənin sonunda günəşin parlayacağı mesajını çatdırır insanlığa. Onun hər gün yeni doğuşu “ümidini üzmə, bu gün yeni gündür daha yaxşı ola bilərsən”-söyləyir.

Günəş təslimiyyət rəmzlərindəndir.
Günəş Rəbbinə təslimdir, o təzimdədir. Rəbbi onu vəzifələndirib və o Rəbbinə xilaf çıxmamaqdadır.

Günəş şüaları- bəli, o bərqləri ilə kainatda müəyyən yol qət edib salam yayır, salama çağırır, sevgi yayır, sevgiyə çağırır, o təvazökardır, təvazökarlığa çağırır.
İşığını verər, amma bundan təkəbbürlənməz və özünü arxa kadrda gizli saxlayar. O, səmada çox kiçik görünür. Amma bütün dünyanı işıqlandırır. Yaradılışın gözəlliyini nümayiş etdirir.

Günəş şüaları olmadıqda əksər bitkilər öz çiçəklərini gizləyir.
Sən yanmasan, mən yanmasam necə çıxar bu qaranlıq dünya aydınlığa?

Roman Rollerin dediyi kimi, başqalarına işıq saçmaq üçün özündə günəş olmalıdır.

Günəş yanır, hər şeyə rəğmən yanmağa davam edir, o yanaraq öz vəzifəsini yerinə yetirir.

Gəlin Günəş şüalarının dünyaya çatmaq üçün keçdiyi cığırına diqqət yetirək. Günəş olmasa Yerdə həyat olmaz. Lakin Günəş şüaları birbaşa olaraq da dünyaya çatsa o zaman da Yerdə həyat olmaz.

Bəs Günəş şüaları necə zərərsiz olur?

Şüalar Yer üzərinə çatmamışdan öncə bir neçə qatlardan keçir və həmin qatlar zərərli şüaların bizlərə ötürülməsinin qarşısını alır. Eynilə insanoğlunun ali məqama çatmaq və çiyinlərinə düşən yükü qaldırmaq üçün həyat yolundan keçərək arınıb təmizləndiyi kimi.

Dəyərli oxucu, Günəş birlik nümunəsidir. Tərkibində 150 milyon ulduzu cəm edərək qalaktikamızın lider ulduzu- Günəşi ola bilib. Əgər hər ulduz özbaşına yanmaq arzusunda olub, liderdən ayrılsa idi, onda Günəşin hansı qüdrətindən söz aça bilərdik?

Biz sizi “cəmlik və birlikdə qüdrət var” fikri ətrafında təfəkkürə dəvət edirik!