“Gözəl düşüncə” layihəsində riyaziyyat, kimya və biologiya fənnlərinin Quranla əlaqəsi mövzusunda diskussiya təşkil etdik.

“Gözəl düşüncə” layihəsində riyaziyyat, kimya və biologiya fənnlərinin Quranla əlaqəsi mövzusunda diskussiya təşkil etdik.

Oxu ayının – Ramazanın son günlərini yaşayırıq. Oxuyaraq xeyrə çatmaq, xeyirlərə səbəb olmaq borcumuzdur. Bunun üçün Allahın yaratdıqlarını təfəkkür etməyə çalışırıq.

“GÖZƏL DÜŞÜNCƏ” layihəsində riyaziyyat, kimya və biologiya fənnlərinin Quranla əlaqəsi mövzusunda diskussiya təşkil etdik. Uşaqların böyük marağına səbəb olan bu möhtəşəm layihə ilə ümidvarıq ki, böyük nailiyyətlər əldə olunacaq. Təfəkkürlə zirvəyə qalxan, elm və hikmət qapıları açılmasına vəsilə olacaq balalarımız yetişəcək.

 

Leave a Reply