“Cığır”da 5il…

“Cığır”da 5il…

Xeyir cığırlarında xeyirlərə çevrilmək üçün bərabər olaq.