Əmanətlərimizin məktəb ləvazimatları ilə seviclərinə şərik olaq

Əmanətlərimizin məktəb ləvazimatları ilə seviclərinə şərik olaq

İlk addımlar… ilk həyəcan…
Körpə qəlblərin təlaşı… “Oxu”ya qədəm qoyulan o gün ki, heç vaxt unudulmur.

Dəyərli xeyirsevərlər!
Bu il də əmanət balalarımızı məktəb ləvazimatları ilə sevindirməyə hazırlaşırıq.

Ata himayəsindən məhrum 25 əmanətimizi içində aşağıda qeyd olunan

  •  Dəftərlər;
  •  Qələmlər;
  •  Rəngli karandaşlar;
  •  Flomasterlər;
  •  Qələmqabı;
  •  Suqabı;
  •  Xətkeş, qayçı, yapışqan, rəngli kağız və karton;
  •  Plastilin;
  •  Karandaşyonan və pozanlar olan məktəbli çantaları və məktəbli forması ilə təmin etməyə niyyətlənmişik.Sizin dəstəyinizlə sevimli birincilərimizi xoşbəxt etməyə ümidvarıq. Qoy oxunun, uğurun, sevginin paylaşıldığı aylardan olsun Sentyabr!

Birlikdə sevgi yaymaq, təhsilin carçısı olmaq yolunda tələsək, əziz dost!
İlk dərs günündə birincilərin həyəcan və sevincində payının olması üçün

Elə indi İANƏ ETSƏNƏ

KAPİTAL BANK
4169 7332 1386 7463
IMDAD KARIMLI