deneme

Könüllü fəaliyyəti

"Hamının başa düşə biləcəyi yeganə dil təbəssümdür."

Fəaliyyətimiz

Yetimlərin qəlbi mərhəmət çağırışçısıdır.

Onların qəlbinə açdığımız cığırlar böyük yollara ən qısa yoldur!

Fəaliyyətimiz 3 istiqamətdə cığır açmaqdadır.

  • Yetim əmanətlərin dünyasına ümid çırağı olmağa ünvanlanmış…
  • Ailələrin ədalətlə ayağa qalxmasına ünvanlanmış…
  • Cəmiyyətdə mənəvi dəyərlərin qorunması və inkişafı.

Yetim insanlığın güzgüsüdür. Ləyaqət, şərəf, izzət ehtiyac sahibinin yanında olmaqla bərabər, başqalarını da mənəvi dəyərlərin qorunması və inkişafı istiqamətdə fəaliyyətə dəvət etməkdədir.

İş fəaliyyətimizdə 3 qol mövcuddur.

 Yetimlər, Ailələr, Cəmiyyət.

Bu 3 qolun fəaliyyəti üçün 3 istiqamətdə fəaliyyət göstəririk.

1. Yetim himayə sistemi

2. Layihə sponsorluğu

3. Hovuz

Yetim himayə sistemi ilə aylıq yardım alan yetimimiz və  onlara yönələn layihələrlə.

1. Mənəviyyat

2. Təhsil

3. Sağlamlıq

4. Psixoloji

 

Sağlam cəmiyyət mənəvi dəyərlərinə sahib çıxan cəmiyyətdir.

Yardımlaşma, yardımsevərlik, xeyir işlərə təşviq etmək, paylaşmaq, altruizm sağlam cəmiyyətin mənəvi dəyərlərinin təməlidir.Yetim mövzusu isə qəlbdəki mərhəmət toxumlarını oyandıran daxili gücdür.Mənəvi dəyərlərin qorunmasını fəaliyyət istiqaməti götürən “Cığır” cəmiyyətdə tolerantlıq, mərhəmət zəminini gücləndirmək üçün özəlliklə yetim mövzusu üzərində səfərbər olmuşdur.

İş fəaliyyətimizdə 3 qol mövcuddur.

 Yetimlər, Ailələr və Cəmiyyət.

Bu 3 qolun fəaliyyəti üçün 3 istiqamətdə fəaliyyət göstəririk.

1. Yetim himayə sistemi 2. Layihə sponsorluğu 3. Hovuz

Yetim himayə sistemi ilə aylıq yardım alan yetimimiz ona yönələn layihələrlə

1. Mənəviyyat 2. Təhsil 3. Sağlamlıq 4. Psixoloji

Ruhun ən yaxşı məşqi,qarşılıq gözləmədən bir başqasına kömək etməkdir.

“Cığır” nümayəndəsi ilə əlaqə saxlanılıb, geniş məlumat verilidikdən sonra həmin şəxs bacarıq və keyfiyyətlərinə müvafiq könüllü dəstəyə yönləndirilir.Kimsənin xeyir işdə, faydalı olmaqla mənəvi dəyərlərinin işıqlanmasında kənarda qalmaması üçün “Cığır” davamlı tədbirlər keçirir və könüllülər yönləndirilir.Hər kəsin faydalı olmaq kimi tələbatı vardır.Çünki biz Yaşadığımız təbiətin ən önəmli hissəsiyik və təbiət faydalılıq prinsipi üzərində öz varlığını sürdürür.

Sosial mediada bizi izləyə bilərsiniz.