Cığır “Salam yurdu” təlim – tədris mərkəzinin fəaliyyətinə başladı.

Cığır “Salam yurdu” təlim – tədris mərkəzinin fəaliyyətinə başladı.

Cığır” mənəvi dəyərlərin inkişafına dəstək ictimai birliyi qeydiyyatında olan əmanətlərin təhsil və oxuya daha çox yönəlmələri üçün “Salam yurdu” adlı kursun fəaliyyətinə başladı.

Kursun açılmasında əsas məqsəd onların təhsil sahəsindəki həm maddi,həm də mənəvi sıxıntılarına dəstək olmaqdır.Eyni zamanda oxumaq istəyen lakin maddi sıxıntı barəsində çətinlik çəkən, təhsilə az həvəsi olan (bəlkə də ümidini itirmek üzrə olan) həm əmanətlər,həm də analarla mütəmadi keçiriləcək psixoloji görüşlər də ana xətt mövzularımızdandır.

Əmanət balalarımıza tədris olunacaq fənnlər könullu və eyni zamanda seçilmiş müəllimlər tərəfindən həyata keçirilir.Yüksək ixtisaslı peşəkarlar tərəfindən də bəyənilən müəllimlər seçilir.

Leave a Reply