Birliyimizin idarə heyətinin növəti təlimi keçirildi.

Birliyimizin idarə heyətinin növəti təlimi keçirildi.

“Strateji planlaşdırma” mövzusunda silsiləvi təlimlər davam edir.

Bu dəfəki görüşdə strateji planlaşdırmanın mühüm elementləri olan “Vizyon”“Missiya” anlayışları haqqında danışılıb, ətraflı müzakirələr aparılıb, bu biliklərin dərindən mənimsənilməsi üçün praktiki qrup çalışmalar icra edilib.