Beynəlxalq Təhsil Forumunda “Cığır” MDİD İB olaraq biz də iştirak etdik.