Day: İyun 1, 2019

“Gözəl düşüncə” layihəsində riyaziyyat, kimya və biologiya fənnlərinin Quranla əlaqəsi mövzusunda diskussiya təşkil etdik.

Oxu ayının – Ramazanın son günlərini yaşayırıq. Oxuyaraq xeyrə çatmaq, xeyirlərə səbəb olmaq borcumuzdur. Bunun üçün Allahın yaratdıqlarını təfəkkür etməyə çalışırıq. “GÖZƏL DÜŞÜNCƏ” layihəsində riyaziyyat, kimya və biologiya fənnlərinin Quranla […]