08.06.2024 tarixində növbəti Sosial Bazar layihəmiz keçirildi.