“Özünü kəşf et” layihəsində əmanətlərin yeni ruh aləmləri kəşf olunur.

“Özünü kəşf et” layihəsində əmanətlərin yeni ruh aləmləri kəşf olunur.

“Özünü kəşf et” layihəsində “Xoşbəxtlik nədir?” mövzusunda xoşbəxtliklərini kəşf edən əmanətlər duyğularını bəyaz lövhələr üzərində əks etdirdilər. Hər rəng, hər boya bir ruhun səsidir. Rəngli çalarlar, fərqli dünyalar əks etdirən bu rəsmlər əmanətlərin qəlb çırpıntılarının harayıdır. “Sınıq-salxaq dünyamızdan geniş, işıqlı, sevgi dolu bir aləmə “cığır” açmışıq” nidasıdır bu rəsmlər.