Tətil günlərində əmanətlərimizlə Geoloji muzeydə qonaq olduq.

Tətil günlərində əmanətlərimizlə Geoloji muzeydə qonaq olduq.

Əmanətlərimizlə birlikdə Geoloji muzeydə qonaq olduq. Böyük və Kiçik Qafqazın Azərbaycan hissəsindən gətirilən müxtəlif növ daşları, süxurları incələdik. Hər insan özəl yarandığı kimi, daşlarında da hər birinin özünəməxsus olduğunu gördük. Kolleksiya şəklində muzəyə hədiyyə olunan bir çox geoloqların araşdırmaları nəticəsində əldə olunmuş nadir daş və süxür nümunələrini əmanətlərimiz böyük maraqla nəzərdən keçirdilər.