“Qurban bayramı qatarı” Şəki şəhərinə səyahət etdi.

“Qurban bayramı qatarı” Şəki şəhərinə səyahət etdi.

Bu Qurban bayramı “Cığır” ilə bir başqa yaşandı! Bu bayram yetim yetimin üzünü güldürdü, onun əlindən tutub “səninləyəm” dedi, onların üzündə təbbəssüm oyatmaq üçün hər tərəfi bəzədi, onunla ailə rəsmi çəkdi, bütün dünyanın ailə olduğu rəsmi. Şəki rayonuna Qurban bayramı qatarıyla səfərimizdə ata himayəsindən məhrum “Gənc Cığır” qızlarımız və “Üfüqə doğru” oğlanlarımız özləri cığır oldular! Hər ailəyə bayram əti paylanıldı və bayram tortumuz kəsildi.
Yetimin üzü güldüyü hər gün bayramdır!