Növbəti sosial bazar Nərimanov Rayonun da baş tutdu.