Növbəti “İşığım Sən Ol” konfransı keçirildi.

Növbəti “İşığım Sən Ol” konfransı keçirildi.

Bu gün “İşığım sən ol ” konfransı keçirildi.

“Mənim sevilməyə və sevməyə ehtiyacım var” vizyonu ilə çıxdığımız bu yolda qəlblərdəki mərhəmət duyğusunun canlanması, insanların paylaşması və yaxşılıq edə bilməsini ortaya çıxarmaqla həm əmanətlərimizə, həmdə özümüzə işıq oluruq.

Həftə ərzində himayə konfransına şövqlə hazırlanır, hər əmanət uşağın himayəçiyə verilməsi qəlbimizdə bir sevgi və həyəcana səbəb olur.

Birliyin “Pöhrə” himayə qoluna və komanda heyətinə bu çalışqan səy və əməklə gözəl bir iş ərsəyə gətirdiklərinə görə minnətdarıq.