“Mərifət dərnəyi” tələbələrimiz “Duyğular adası” tamaşasını təqdim etdilər.

“Mərifət dərnəyi” tələbələrimiz “Duyğular adası” tamaşasını təqdim etdilər.

“Salam yurdu” təlim tədris mərkəzimizdə fəaliyyət göstərən “Mərifət dərnəyi”nin tələbələri “Duyğular adası” tamaşasını təqdim etdilər. Tamaşa kiçik yaşlı balalarımızın dili ilə dünyanı, insanlığı salama, sevgiyə,ən ali insani keyfiyyətlərə səsləyirdi. Onların səmimi titrəyişlə ifa etdikləri rollarda çox böyük mesajlar verilməkdə idi.                                                                                                                                    “Hər tərəfi su ilə əhatələnmiş bir ada…” görüntüsü ilə başlayan tamaşa “Sevgi”nin  insana xas xislətləri “adani xilas etməyə” cağırış süjet xətti üzrə qurulub. Salam və gözəlliyin var olması üçün insan olan hər kəsin cəm olmasının labüdlüyü tamaşada öz əksini tapır.

Leave a Reply