Sosial Sahibkarlıq

Sosial sahibkarlıq

"Dirçəldərək dirçələcəyik!"
Sosial sahibkarlıq nədir?

  Sosial sahibkarlıq əsas hədəfi müəyyən problemin həll olunmasına yönəlmiş insanların fədakarlığına əsaslanan sahibkarlıq növüdür. Bu növ sahibkarlıq əsasında yaradılan müəssisələr əldə olunan gəlirin müəyyən hissəsini  fəaliyyətlərini davam etdirmək məqsədilə saxlayaraq, geri qalan  gəliri sosial problemlərin həll olunmasına yönəldir. Sosial sahibkarlıq cəmiyyətdəki ictimai-sosial problemlərin həllinə biznes yanaşmadır və onun uğuru təkcə əldə edilən gəlirlə deyil, sosial missiyanın nə dərəcədə müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi ilə ölçülür.

Sosial sahibkarlığın əsas tutduğu meyarlar cəmiyyətin tərəqqisinə bağlıdır:  
  • Cəmiyyətin həssas təbəqələrinin həyatına müsbət təsir etmək; 
  •  Bu təbəqələrin potensialını üzərə çıxararaq cəmiyyətin inkişafına təkan vermək.

      Beləliklə, sosial sahibkarlıq sosial xidmət nəticəsində, eyni zamanda sosial məsuliyyətdən qaynaqlanan problemlərin həllinə yönələn  biznes fəaliyyətidir.

İctimai təşkilatlar və sosial sahibkarlıq:

  Cəmiyyətin tərəqqisinə təsirini əsas  məqsəd  kimi  qarşıya  qoyan,  gəlirlərinin yarıdan çoxunu kommersiya fəaliyyəti ilə əldə edən və qazancını ilk növbədə sosial məqsədlər üçün xərcləyən təşkilatlar sosial   sahibkarlıq yolu ilə cəmiyyətə fayda  verəcək   sahələrə   diqqət   yetirir, cəmiyyət üçün xərclənəcək gəlir əldə etmək üçün ictimai fəaliyyətlə bərabər sosial məsuliyyətlərini  təsdiq edirlər. Sosial sahibkarlıqda məqsəd fərq yaratmaq deyil, fayda verməkdir və məhz bu səbəbdən  bütün  işlər  şəffaflıq çərçivəsində həyata keçirilir. Layihədə iştirak edən hər kəs hər an hər bir inkişafdan xəbərdar olur və bütün tədqiqatların hesabatlarına sərbəst şəkildə daxil ola bilir. İctimai tərəqqi yönümlü layihələrinin icrası zamanı bəzi gözlənilməz problemlər yarana bilir, lakin sosial sahibkarlıq layihələri bütün qəfil problemlərə rəğmən, stabil şəkildə icrasına davam edir.

Sosial sahibkarlıq gənclərin marağına uyğun gələn amilləri özündə cəm edir:
  • Yenilikçi və araşdırmacı ruhu kəşf etmək
  • Cəsarət və özgüvən meyarını üzə çıxarmaq
  • İnandırma bacarığı
  • Maliyyə idarəçiliyi
  • Səhvlərdən nəticə çıxarmaq bacarığı
  • Kommunikativ bacarıqların inkişaf etdirilməsi və s.dir.
Sosial sahibkarlıq təhsili:

  Sosial  sahibkarlıq  təhsilinin  məqsədi  sosial  problemlərə  həssas  yanaşmaq, empatiya qurmaq, yenilikçi və təşəbbüskar şəxslər yetişdirməkdir.
Sosial  sahibkarlığın  hər  kəsə  əlçatan  olması  üçün  sosial  sahibkarlıq  təhsilinin könüllü təşkilatlar vasitəsilə həyata keçirilməsi olduqca önəmlidir.
Könüllü təşkilatlar öz işlərini qeyri-kommersiya əsasında həyata keçirir.       Könüllülük prinsipi əsasında davamlı  olaraq sosial  problemlərin  həllərinin çözümü  və insanların məlumatlandırılmasında  fəal rol oynaması ilə ictimai təşkilatlar sosial sahibkarlarla uyğunluq nümayiş etdirirlər.  

"Cığır"da sosial sahibkarlıq:

  Sosial sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduğumuz dönəmdə şahid olduq ki, sosial xidmət sahəsi kimi sosial sahibkarlıq fəaliyyəti də istənilən sektorlarda  həyata  keçirilə biləcək  layihədir. İctimai birlik olaraq sosial sahibkarlıq bacarığına sahib gənclərin, sosial problemləri görən, duyan, ortaya qoya bilən, innovativ ideyalara sahib insanların yetişdirilməsi fəaliyyət istiqamətimizə daxildir. Eyni zamanda genişmiqyaslı tərəqqi yönümlü dəyişikliklərə nail olmaq məqsədini daşıyan fərd, birlik, təşkilatlarla əməkdaşlıq sosial sahibkarlıq fəaliyyətimizdə ana istiqamətlərdən sayılır. Gənclərin sosial sahibkarlıq bacarığına sahib olaraq yetişdirilməsi və bu sahədə fərqliliyin önəminin aşılanması üçün müxtəlif sahələrdə təhsil alan tələbələrlə təlimlər, seminarlar keçiririk. Sosial problemlərdən xəbərdar olmaq, mübarizlik və əzmkarlıq, məsuliyyət və riskalma, yaradıcılıq, komandada işləmək bacarığı, tədqiqat və özünü inkişaf etdirmək arzusu sosial sahibkarın sahib olması tələb olunan özəllikləridir. Bu özəllikləri fərdlərə qazandırmaq üçün tətbiq edilən təlimlərimiz aşağıda adları və fəaliyyət istiqamətləri göstərilən sosial sahibkarlıq layihələrinin artması və inkişafı ilə öz müsbət həll və təsirinin bariz göstəricisidir. Heç bir təmanna gözləmədən ictimai həyatın inkişafı üçün müsbət təsirə hazır olaraq yetişdirilən gənclər müvəffəqiyyətlə inkişaf etməkdədirlər.

Könüllü gənclər və sosial sahibkarlıq:

  Beləliklə, birliyimizin nəzdində könüllü çalışan gənclərimiz həm öz şəxsi həyatlarında, həm də cəmiyyətdə  müxtəlif sektorlar arasında kommunikasiya əlaqələrini gücləndirir; daha təhlükəsiz və güclü cəmiyyət  qurmağa kömək edir; aralarındakı sosial ünsiyyəti artırır;
insanların  cəmiyyətdəki aktiv həyatını dəstəkləyir; insanları ictimai rifah üçün işləməyə həvəsləndirir; gənclərə təhsillərini  və karyeralarını  təkmilləşdirməyə kömək edir; ekoloji problemlərin həllinə  rəhbərlik edir; insanların özünə dəyəri artırır və müxtəlif bacarıqları inkişaf edir.

Mənəvi dəyərlərin inkişafına dəstək ictimai birliyi olaraq vizyonumuzun “mərhəmət” dəyəri olmasından çıxış edərək, sosial rifahın tərəqqisi naminə sosial sahibkarlığın inkişafında, xüsusən, gənc nəslin bu istiqamətdə yetişdirilməsində özümüzü məsul görür və inkişaf müstəvimizi genişləndirməyə cəhd göstəririk.

Sosial mediada bizi izləyə bilərsiniz.