“Kitab ətri” yaymağa niyyətlənən gənclərin növbəti səfəri Oğuz şəhərinə oldu.

“Kitab ətri” yaymağa niyyətlənən gənclərin növbəti səfəri Oğuz şəhərinə oldu.

Xeyriyyəçi tələbələr qarşılarına bir məqsəd qoymuşlar: “Dünyanı sevgi ilə yoğrulmuş elm xilas edəcək.” Bu səbəbdən “mən cığıram” deyib qəlblərdən- qəlblərə cığır açaraq hər insandakı incini tapıb zəngin xəzinə quruculuğuna başladılar. Oğuz şəhərində yaşayan əmanətlərimizlə “Kitab ətri” layihəsində görüşümüz də inci axtarışında növbəti səfərimiz oldu.