“Kitab ətri” bu dəfə Sumqayıt dəyirmi masasından gəldi.

“Kitab ətri” bu dəfə Sumqayıt dəyirmi masasından gəldi.

Bu dəfəki dəyirmi masada kitablar sadəcə oxunmadı, eyni zamanda, canlandırıldı! Əmanətlərimiz Nəsiminin əsrlərin dilində dastan olmuş həyat hekayəsini canlandırdılar. İbrahim şah və müdrik dərviş obrazında Azərbaycanın tarixindən süzülüb gələn unudulmaz əfsanələri yuxudan oyatdılar! Qoca qəzəllərin tozunu aldıq birlikdə. Haqq uğrunda dərimizi soysalar da “Ağrımaz!” dedik.