“İşığım sən ol!”

“İşığım sən ol!”

Biz yardım etdiklərimizin deyil, yardım etdiklərimiz bizim həyat yolumuzu aydınladır…