İş Prinsiplərimiz

İş Prinsiplərimiz

 • Sevgi dünyanın xilaskarıdır.

 • Sevgi dostluqların nüvəsidir.

 • Könüllülük prinsiplərinin inkişafına dəstək olmaq.

 • Şəffaflıq

 • Səmimilik

 • Sadəlik

 • İnsan münasibətləri hər şeydən öndədir

 • 1 insan 1 fərd deyil 1 dünyadır

 • 1 güllə bahar olar

 • Sosial ədalət

 • Empatiya

 • Mərhəmət

 • Peşəkarlıq