Gənc nəfəslər “Kitabın ətrini” rayon və kəndlərimizə yaymağa başladı.

Gənc nəfəslər “Kitabın ətrini” rayon və kəndlərimizə yaymağa başladı.

Yay tətilini səmərəli keçirmək üçün “Cığır” yeni bir cığır açdı. Gənc nəfəslər “Kitab ətri” layihəsi ilə rayon və kəndlərimizə səfər etdilər. İsmayıllı əmanətlərimizlə gənc ruhlar əl-ələ dünya ədəbiyyatı səhifələrinin arasında dolaşdı. “Günümüzün həqiqi universitetləri kitabxanalardır” deyən gənclər əmanətlərimizi kitablarla ən yaxşı dost olmağa səslədi.