“Cığır” gəncləri “Kitab ətri”-ni Qax şəhərində yaşayan əmanətlərimizə çatdırdı.

“Cığır” gəncləri “Kitab ətri”-ni Qax şəhərində yaşayan əmanətlərimizə çatdırdı.

“Çox gəzən çox bilər yoxsa çox oxuyan?”- sualına cavab tapan olubmu…
“Cığır” gəncləri bu suala produktiv cavab tapdılar. Qax şəhərində yaşayan əmanətlərimizin qəlblərinə səfərdə həm özümüzü, həm dağları, daşları, küləyi tanımağa cəhd etdik və eyni zamanda dağların ağuşunda məskən salan əmanətləri oxumağın ecazına şahid etməklə, öyrətməklə öyrənməyi kəşf etdik…