Əmanətlərimizin kitab səhifələri arasındakı səyahəti davam edir.

Əmanətlərimizin kitab səhifələri arasındakı səyahəti davam edir.

“Kitab ətri” layihəsi ilə bölgələrimizi işıqlandıran könüllülərimizin növbəti dayanacağı Masallı şəhəri oldu. “Kitablar dünyası”-nın cığırını axtaran balaca dostlarına mayak olmuş gənclər xeyir şəfəqləri ilə kiçik dünyalarda günəş kimi parlamağa müvəffəq oldular.