Əmanətlərimiz “İnteraktiv Elm” dərnəyinə başladı.

Əmanətlərimiz “İnteraktiv Elm” dərnəyinə başladı.

Bu gün əmanətlərimiz “İnteraktiv Elm” dərnəyinə başladı.
Gənclərimiz Elçin Abbasovun rəhbərlik etdiyi “İnteraktiv Elm” muzeyinin qonaqları oldular.
Maraqlı, faydalı, çox şən və səmimi atmosfer yaradan və biliyə, yaradıcılığa önəm verən Elçin müəllimə dərin təşəkkürümüzü bildiririk.
“Cığır”ın əsas təhsil prinsipləri ilə üst- üstə düşən fikirləri əmanətlərimizin fərqli düşüncə tərzi və baxış bucağı ilə formalaşan bir nəsil kimi yetişməsində böyük dəstək hiss etdik.