Проекты

ПРОЕКТЫ Целью осуществления проектов разной направленности является способствовать социальной адаптации доверенных нам сирот, также окружая их любовью и заботой возродить в их сердцах любовь к жизни, повысить их самооценку и […]

Ardını oxu

İş Prinsiplərimiz

Sevgi dünyanın xilaskarıdır. Sevgi dostluqların nüvəsidir....

«Velosipedim» layihəsi davam edir.

«Əmanət qəlbi hər zaman şad olsun»— deyərək «Cığır» MDİD İB daim himayəsində olan əmanətlər üçün bir-birindən dəyərli layihələr həyata keçirməkdədir. Bu layihələr içərisində əmanətlərin ən böyük sevincinə səbəb olan layihələrdən […]

«Şəfalı süd» adlı inək alınması layihəmiz

Fəaliyyətə başladığımız ilk illərdən bəri ehtiyaclı ailələrə davamlı və stabil dəstəyin şəxsi təsərrüfatın formalaşdırılması olduğunu düşündüyümüz üçün inək və ya toyuq alınması layihəsini həyata keçiririk. Hazırda əsası tələbə könüllülərdən ibarət […]

«Доверенные нам…»

Сироты — доверены нам со стороны Всевышнего. Доверенное со стороны Аллаха — основа милосердия и справедливости. Обязанность каждого из нас — защитить доверенное.