“Emanet…”

“Emanet…”

Yetimler Allahın bize birer emanetleridir. Allahın emaneti merhamet ve adaletin temelidir.
Emaneti korumak hepimizin görevidir.