Təcili Yardım Sistemi ilə indi kömək edin.

Təcili Yardım Sistemi ilə indi kömək edin.

Təcili yardım səhifəsi bu an ehtiyacı olan yetimlərimiz üçün açılmış bir səhifədir. Normal “İanə et” dən fərqli olaraq təcili ehtiyacların (və ya gözlənilmədən ortaya çıxan) hər hansı ehtiyacın təmin olunmasıdır. Yetimlərimizin qəfil ortaya çıxan ehtiyacı buraya əlavə olunur və dəstəyinizlə ehtiyaclarını təmin etmək üçün sizləri məlumatlandırırıq. Ehtiyacın miqdarı və necə ödəniləcəyi haqda şəffaf məlumat da əldə edəcəksiniz.

Hər hansı rahat bir gün gözlənilmədən başının üzərində qara buludların varlığına şahid edir səni. Siz bir külək olun, qara buludları bir rəhmət yağışına çevirin yetim üçün. Sabah nə olacağını kimsə təminat almamış.

Xəstəlik və ya xəstələrinizi sədəqə ilə müalicə edin.

Sabah sevdiyinin üzərinə qara bulud almadan sən insanlıq borcunu ödə, birinin qara buludlarının arxasından boylanan günəşi ol.

İanə et