“Salam Yurdu” TTM-nin müəllimləri ilə “Cığır” İB-nin təsisçisi, fil.ü f.d., Yeganə Mirzəyeva pedaqoji görüşləri davam edir.

“Salam Yurdu” TTM-nin müəllimləri ilə “Cığır” İB-nin təsisçisi, fil.ü f.d., Yeganə Mirzəyeva pedaqoji görüşləri davam edir.

“Salam Yurdu” TTM-nin müəllimləri ilə “Cığır” İB-nin təsisçisi, fil.ü f.d., Yeganə Mirzəyeva pedaqoji görüşləri davam edir.

Görüşdə Komenski, eləcə də Azərbaycan və dünya pedaqoqları haqqında məlumatlar verilir.

Təhsil sistemimizdəki pedaqoji yanaşmalar və onların təkmilləşdirilməsi haqqında isə müzakirə aparılır.