“Qadın gülərsə şu issız mühitimiz güləcək, Sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək!”

“Qadın gülərsə şu issız mühitimiz güləcək, Sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək!”

Hər kəsin həyatında dünyanı dəyişə biləcəyinə inandığı anlar olur və çoxlarımız zaman keçdikcə özümüz də bilmədən bu arzuları yavaş-yavaş soldururuq.
Bu gün 5 il əvvəl bu arzunun solmaması üçün əl-ələ verən qadınların günü idi. Torpaqdan, küləkdən, yağışdan, dənizdən ilham alan, təbiətə dönərək dünyanı özünə döndürmək yolunda addım atan qadınların! Qarşılarına çıxan tikanları yalın ayaqla basan və öz cığırlarını mərhəmət və sevgi göz yaşları ilə isladan vətənimizin qadınları. Bu gün bu qadınların göz yaşlarının cücərtdiyi könüllü gənclər var, qəlbi dirilən yetimlər var, ümidsizliyin caynağından alınmış dul analar var. Çiyinlərinə insanlığın yükünü yükləyən və səssiz-sədasız gülümsəyən qadınlar. Ana, müəllim, həkim, övlad olan qadınlar ülvi sevginin əsgərlərinə çevrildilər.
Bir qələm və bir müəllim dünyanı dəyişə bilər deyildi. Bu gün 5 illik təmənnasız sevgi və əl çəkmədikləri ali məqsədlərlə hər kəsə müəllim olan qadınlar dünyanın yeni tarix, yeni başlanğıc yazan qələmi oldular!
“Qadın gülərsə şu issız mühitimiz güləcək
Sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək!” H. Cavid