“Dirçəldərək dirçələcəyik” şüarlı görüşlərimiz mütəmadi olaraq davam edir.